Burmistrz Wiśniowski o lidzbarskim uzdrowisku

Lidzbarskie uzdrowisko bardzo szybko nabiera kształtów. W związku z realizacją inwestycji zadaliśmy pytania Burmistrzowi Lidzbarka Warmińskiego Panu Jackowi Wiśniowskiemu.

W piśmie z dnia 17 maja 2023 z Urzędu Miasta w Lidzbarku Warmińskim, otrzymaliśmy odpowiedzi na pytania, które wystosowaliśmy mailowo do Burmistrza Wiśniowskiego w dniu 26 kwietnia 2023 r. Oto one:

1) Kiedy planowane jest ukończenie II etapu budowy infrastruktury uzdrowiskowej?

 Odp.: Umowny termin ukończenia robót budowlanych inwestycji pn. „Budowa pawilonu zdrowia wraz z pozostałą infrastrukturą uzdrowiskową w Lidzbarku Warmińskim” został określony na 30.06.2023 r.

2) Czy występują jakieś opóźnienia?

 Odp.: W danym momencie nie występują opóźnienia w realizacji inwestycji.

3) Jaka infrastruktura zostanie oddana w ramach II etapu budowy?

Odp.: W ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa pawilonu zdrowia wraz z pozostałą infrastrukturą uzdrowiskową w Lidzbarku Warmińskim”, do użytku zostanie oddane:

a) Budynek pawilonu zdrowia wyposażony w urządzenia diagnostyczno-rehabilitacyjne wspomagające proces zabiegów kinezoterapii, fizykoterapii. W budynku zlokalizowano pomieszczenia do ćwiczeń oraz diagnostyki wraz z szatniami, węzły higieniczno-sanitarne i socjalne, pomieszczenia socjalne i administracyjne, pomieszczenie małej tężni, pomieszczenie groty solnej oraz pomieszczenia techniczne.

b) Promenady 1/1 oraz 1/2 złożone z ścieżek kinezyterapii do terenoterapii pieszej i ruchowej, wraz z drogami dojazdowymi wzdłuż promenad oraz zjazdami i wjazdami,

c) Towarzysząca promenadom, budynkowi, drogom dojazdowym infrastruktura podziemna,

d) Układ kinezyterapii aktywnej — rowerowy tor wysiłkowy,

e) Układ odwodnienia wraz z odtworzeniem zbiornika na wody opadowe — istn. zbiornika naturalnego tzw. Żabiego Stawu, drewniane, spacerowe ścieżki terenoterapii wokół zbiornika,

f) Nasadzenia zielenią niską i wysoką terenu wokół budynku Pawilonu zdrowia oraz wzdłuż promenad,

g) Obiekty małej architektury w postaci ławek, koszy na odpady oraz infokiosku.

Uzdrowisko
Teren budowy kompleksu uzdrowiskowego.

4) Jakie są dalsze plany w obszarze budowy infrastruktury uzdrowiskowej?

Odp.: Gmina Miejska Lidzbark Warmiński sukcesywnie realizuje komplementarną rozbudowę tzw. strefy uzdrowiskowej. Kolejne działania w obszarze budowy nowej infrastruktury, są ściśle powiązane z możliwościami pozyskania środków zewnętrznych pochodzących z budżetu Państwa, bądź z Funduszy Unijnych w ramach RPO na lata 2021-2027.

Przyp. red.:
W związku z kluczowym charakterem inwestycji dla rozwoju Lidzbarka Warmińskiego, będziemy informować Czytelników o procesie jej realizacji. 

Spodobał Ci się ten artykuł?

Wesprzyj działania Fundacji Lepsza będącej właścicielem Portalu Odkryj Serce Warmii!