Kontakt

Portal Odkryj Serce Warmii

Fundacja Lepsza Szkoła

Krekole 34
11- 106 Kiwity

mail: kontakt@fundacjalepszaszkola.pl

www.fundacjalepszaszkola.pl

Redaktor Naczelny: Cezary Styczewski

mail: redakcja@odkryjsercewarmii.com

Tel: 606 272 963