Vivat Maj, Trzeci Maj

Uchwalenie Konstytucji 3 maja 1791 roku, to jedna z najistotniejszych dat nie tylko w historii Polski. Ustawa zasadnicza była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej). Na jej cześć ustanowiono w 1919 roku Święto Narodowe Trzeciego Maja. Ponownie zaczęliśmy je obchodzić od 1990 roku.

Głównym autorem tego przełomowego aktu prawnego był król Stanisław August Poniatowski. Duży wkład wnieśli również Hugo Kołłątaj i Ignacy Potocki. Konstytucja regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Zmieniła ustrój prawny wprowadzając monarchię dziedziczną, ograniczyła rolę szlachty gołoty.

„Wszystkę szlachtę równemi być między sobą uznajemy, nie tylko co do starania się o urzędy i o sprawowanie posług ojczyźnie, honor, sławę, pożytek przynoszących, ale oraz co do równego używania przywilejów i prerogatyw stanowi szlacheckiemu służących” – czytamy w Konstytucji 3 maja.

Jednymi z najistotniejszych regulacji Konstytucji 3 maja było zniesienie niesławnego liberum veto oraz wolnej elekcji i konfederacji.

Jako obowiązującą w Rzeczypospolitej przyjęto religię rzymskokatolicką, jednoczenie gwarantując wolność wyznań.  Była ona aktem prawnym gwarantujących swobody obywatelskie, tradycje chrześcijańskie i oświeceniowe wartości.

Oryginał Konstytucji 3 maja przechowywany jest w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie.

Współczesne nam społeczeństwo winno pamiętać, iż postanowienia konstytucyjne należy stawiać ponad wszelkie inne akty prawne i respektować je bezwarunkowo. Ład i porządek konstytucyjny, szczególnie w ostatnich latach, pozostawia wiele do życzenia.

Naszym Czytelnikom życzymy udanego świętowania, w ten jakże ważny dla Polski dzień.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *