Spacer Szlakiem Lidzbarskich Pomników

W sobotę 4 listopada 2023 r. Oranżeria Kultury w Lidzbarku Warmińskim zachęca do udziału w wydarzeniu "Pomniki i Pamięć - spacer ze Sławomirem Skowronkiem".

Dyrektora Anna Puszcz tak opisuje wydarzenie:

„Zapraszamy na Spacer ze Sławomirem Skowronkiem Szlakiem Lidzbarskich Pomników. Pomniki są materialnym, widocznym i czytelnym w terenie śladem pamięci. Utrwalają wiedzę o wydarzeniach historycznych i sławnych ludziach, ale także często są upamiętnieniem osób, które nie zapisały się na kartach wielkiej historii, jednak były ważne dla najbliższych.

Na losy pomników wpływała zawsze bieżąca polityka – były one wznoszone bądź burzone w zależności od tego jak treści, które upamiętniały odpowiadały poglądom ludzi sprawującymi władzę. Jednak po tych zniszczonych pozostawała pamięć. Nie wystarczy bowiem usunąć pomnik z przestrzeni publicznej, aby zniknął ze świadomości ludzkiej.

Na spacerze ze Sławomirem Skowronkiem 04.11.2023 r. – sobota, o godzinie 12:00 prześledzimy los lidzbarskich monumentów. Zobaczymy istniejące, wspomnimy zniszczone, zastanowimy się czy ich losy były właściwe. Przejdziemy od Oranżerii Kultury przez Cmentarz Komunalny, dawny Kościół Ewangelicki do Rynku, aby wspomnieć dawnych mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego i ich pomniki.” 

 

Każdy, kto chce wziąć udział w spacerze, musi dokonać rezerwacji. 

 

W artykule użyto grafiki będącej własnością Organizatora.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *